Storytelling cyfrowy dla grupy dorosłych imigrantek, gdzie w procesie uczenia się bezpośredniego, face-to-face, online oraz w formach łączonych przekazywane są osobiste doświadczenia adaptacji w nowym środowisku kulturowym i różne sposoby samorealizacji.

(5)

Technologia jako narzędzie ekspresji

| Ścieżki Kształcenia |

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.