ArtescommunityART AS A VEHICLE FOR EDUCATION AND SOCIAL INCLUSION

  1. O PRACY TEATRALNEJ Z SENIORAMI

    W grudniu 2015 Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki zakończyło realizację projektu „Wędrowne ptaki – teatralne spotkania pokoleń” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wszystkich zainteresowanych metodami pracy twórczej z seniorami i w ramach...