Znajdujesz się na platformie internetowej projektu, w ramach którego przygotowujemy materiały dla nauczycieli i trenerów pracujących z osobami dorosłymi (i nie tylko), którzy chcieliby w swej pracy wykorzystywać środki komunikacji pozawerbalnej służące poprawie porozumiewania się z otoczeniem.

Uważamy, że komunikacja za pomocą obrazów, gestów, muzyki może być uzupełnieniem przekazu werbalnego w sytuacjach, w których słowa nie są wystarczające by dzielić się istotnymi doświadczeniami i przekazywać ważne wiadomości.

Wykorzystujemy techniki narracji cyfrowej (digital storytelling) oraz techniki narracji teatralnej (theatre storytelling) do nauki tworzenia krótkich historii i komunikatów dotyczących tematów bliskich uczestnikom projektu.

Znajdziesz tutaj:

– [media-downloader media_id=”1967″ texts=”podręcznik”] dla edukatorów zawierający m.in.:

  • opis technik narracji cyfrowej i teatralnej jako narzędzi edukacyjnych,
  • opis grup osób o zwiększonych trudnościach komunikacyjnych, dla których te techniki mogą być szczególnie przydatne
  • przykłady zastosowania technik narracji cyfrowej i teatralnej w edukacji,
  • porady trenerów pracujących w projekcie

ścieżki nauczania – scenariusze zajęć służące wykorzystaniu technik narracji cyfrowej i teatralnej w pracy trenera/nauczyciela,

przykładowe historie cyfrowe (digital stories) trenerów i uczestników projektu,

filmy prezentujące techniki teatralne wykorzystywane w nauczaniu.

UWAGA!!!

Niemal wszystkie filmy zamieszczone na platformie, jeśli oryginalnie przygotowane są w innym języku, niż polski, posiadają polskie napisy. Wystarczy włączyć ten przycisk:  i wybrać język tutaj:  lub  

 

Jeśli chcesz na bieżąco śledzić informacje dotyczące tej inicjatywy


T&D Stories – Theatre and Digital Storytelling for Teaching and Training Development jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Koordynator projektu

Partnerzy projektu

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

(0)