ArtescommunityART AS A VEHICLE FOR EDUCATION AND SOCIAL INCLUSION

WITAMY NA PLATFORMIE DOBRYCH PRAKTYK W DZIEDZINIE EDUKACJI, SZTUKI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „ARTES”

Platforma została utworzona w ramach międzynarodowego projektu „ARTES – ART as a Vehicle for Education and Social inclusion” (Sztuka wspomagająca edukację i integrację społeczną). Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez Komisję Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (Dissemination and exploitation of results, Key activity 4).

Platforma służy prezentacji najciekawszych dokonań europejskich organizacji wykorzystujących sztukę jako narzędzie edukacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Są na niej gromadzone materiały o charakterze informacyjnym oraz instruktażowym w podziale na kategorie tematyczne: TEATR, DRAMA, LITERATURA, MUZYKA, FOTOGRAFIA, MULITMEDIA, SZTUKI WIZUALNE, TANIEC, RĘKODZIEŁO, FILM. Dodatkowo zasoby portalu zostały uporządkowane według trzech kategorii definiujących konkretne cele edukacyjne i odbiorców działań: EDUKACJA SZKOLNA, EDUKACJA DOROSŁYCH, KSZTAŁCENIE ZAWODOWE. Osobny dział prezentacji stanowią ŚCIEŻKI EDUKACYJNE, czyli rozbudowane scenariusze zajęć, opisujące szczegółowo proces pracy z grupą „krok po kroku”.

Platforma „ARTES” została zaprojektowana także jako wirtualna przestrzeń komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy edukatorami, instruktorami, trenerami zajmującymi  się integracją społeczną poprzez kulturę i sztukę. Mogą oni zamieszczać na portalu własne materiały edukacyjne oraz uczestniczyć w debacie na interesujące ich tematy. Na platformie działa dziesięć grup dyskusyjnych, jest też możliwość komentowania wszystkich wpisów i przykładów dobrych praktyk.

Materiały edukacyjne na platformie prezentowane są w języku angielskim. Aby udostępnić je szerszej grupie odbiorców zamieszczamy w tej części opisy wybranych dobrych praktyk po polsku. Wszystkich zainteresowanych aktywnym współtworzeniem portalu – dzieleniem się wiedzą, doświadczeniami i twórczymi pomysłami zapraszamy do POLSKIEJ GRUPY DYSKUSYJNEJ

Projekt „ARTES” jest realizowany przez siedem organizacji z sześciu krajów europejskich:

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Polska (koordynator projektu)

Elan Interculturel, Francja

The Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Włochy

Mosaic Art and Sound, Wielka Brytania

Placówka Kształcenia Ustawicznego EST, Polska

Artemisszió Foundation, Węgry

GAIA Museum Outsider Art, Dania

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.