ArtescommunityART AS A VEHICLE FOR EDUCATION AND SOCIAL INCLUSION

PEARLS projekt

A PEARLS projektet az Artemisszió Alapítvány a Losonci Téri Általános Iskolával szorosan együttműködve valósítja meg a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében, különös tekintettel a roma és bevándorló gyerekek iskolai teljesítményének növelésére. A projektben számos külföldi partnerrel dolgozunk együtt /a Leibniz University Hannover, Institute for Didactics of Democracy mint főkoordinátor mellett a berlini Humanistic Association Germany, section Lebenskunde, a törökországi Tekirdağ Romans Aid and Solidarity Association és a Mustafa Necati Primary School, a romániai Association „Gipsy Eye“, Romania és a Scoala Gimnaziala Cozmesti, a horvát Education and Teacher Training Agency, Croatia/.

A projekt keretén belül a nemzetközi csapat egy tanárképzési segédanyag csomagot dolgoz ki, mely a heterogén osztályközösségek sokszínűségének kezeléséhez kínál módszereket és amelyet a 2017 tavaszán, Budapesten megvalósuló tanárképzés során adunk át az érdeklődő pedagógusoknak.

Emellett a Losonci Téri Általános Iskolával kooperációban a korai iskolaelhagyásban leginkább érintett diákok számára támogató tevékenységek elindítását tervezzük, melyek fókusza kettős: egyrészt a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása egy, a kisiskolások számára elérhető mentorprogrammal, másrészt a tehetséggondozás elősegítése a felsőbb osztályok diákjai körében a DÉT módszer kompetencia-felmérésével.

„A korai iskolaelhagyás (lemorzsolódás) továbbra is az Európai Unió fontos megoldandó problémái közé tartozik. Noha számos migráns hátterű fiatal sikeres a tanulmányaiban, teljesítményük átlaga nem éri el anyanyelvi társaikét. A roma diákok között magas azoknak a fiataloknak a százaléka, akik a bizonyítvány megszerzése előtt kimaradnak az iskolából. Emellett a fiúk és a lányok között továbbra is különbségek mutatkoznak érdeklődési köreik és az egyes tárgyakban elért eredményeik terén. Az iskolából kimaradók és a lemorzsolódás veszélyének kitett diákok segítése során az összes ilyen befolyásoló tényezőt figyelembe kell venni. Ezért az iskoláknak – más szereplőkkel együttműködésben – döntő szerepük lehet a korai iskolaelhagyás elleni küzdelemben, valamint a migráns hátterű és a roma diákok tanulásának segítésében egyaránt.”

Bővebb információ a projektről itt: www.pearls-erasmus.eu

 

Add a comment

You must be logged in to comment.