ArtescommunityART AS A VEHICLE FOR EDUCATION AND SOCIAL INCLUSION

Gry i zabawy integrujące grupę

Gry i zabawy integrujące grupę
Materiał opracowany przez Fundację Artemisszio z Budapesztu (Węgry) – fragment ścieżki edukacyjnej „Stations – understanding aspects of migration through Forum Theatre” („Stacje – Teatr Forum pomocny w rozumieniu różnych aspektów zjawiska migracji”) zamieszczonej w całości na platformie w języku angielskim:
https://artescommunity.eu/stations-understanding-aspects-of-migration-through-forum-theater/

CELE ĆWICZENIA
Główny cel opisanych poniżej gier to integracja grupy, zbudowanie wzajemnego zaufania i atmosfery sprzyjającej pracy zespołowej. Dzięki wspólnej zabawie uczestnicy mają okazję poznać się i przygotować do podjęcia nowych edukacyjnych wyzwań.

IMIONA
Uczestnicy stoją w kręgu. Jedna osoba znajduje się w środku – jest „potworem”, który atakuje znienacka wybraną „ofiarę”. Jeśli uczestnicy stojący po obu stronach „ofiary” wypowiedzą głośno jej/jego imię, to „potwór” szuka kolejnego celu ataku. W przeciwnym razie „ofiara” zamienia się miejscami z „potworem” i teraz ona atakuje kolejne osoby.

Uczestnicy dobierają się w pary. Wędrując wspólnie po całej sali tworzą układ choreograficzny – dialog dźwięków i ruchów inspirowanych imionami obydwu osób. Następnie każda para prezentuje swój układ pozostałym uczestnikom.

JACY JESTEŚMY?
Każdy z uczestników zapisuje na samoprzylepnej kartce dwa prawdziwe i jedno fałszywe stwierdzenie na swój temat. Następnie wszyscy przyczepiają kartki do ubrania w widocznym miejscu i zaczynają wędrówkę po sali. Każdy stara się spotkać kolejno ze wszystkimi uczestnikami i dowiedzieć – poprzez wywiad-rozmowę – które stwierdzenia są prawdziwe. Nie można oczywiście zadawać pytań wprost, chodzi o takie poprowadzenie rozmowy, by z wypowiedzi i zachowania pytanego wynikało, kiedy mówi prawdę, a kiedy nie. Po kilku/kilkunastu minutach uczestnicy gromadzą się w kręgu i omawiają po kolei deklaracje każdego uczestnika. Metodą głosowania decydują, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Na zakończenie prawdę o sobie ujawnia sam zainteresowany.

NA PRZEKÓR
Regułą gry jest działanie zawsze odwrotne do poleceń prowadzącego. Jeśli mówi on: „idziemy do przodu”, oznacza to, że wszyscy poruszają się do tyłu. A gdy pada komenda „przykucnij!”, należy na przykład podskoczyć.

Add a comment

You must be logged in to comment.