Reply To: Sztuka w edukacji

Home Forums Polska Grupa Dyskusyjna Sztuka w edukacji Reply To: Sztuka w edukacji

Author Replies
admin # Posted on 13 March 2015 at 23:51

Całkowicie popieram postulat zwiększenia roli sztuki w edukacji szkolnej. Wolność, kreatywność, emocje zaangażowane w proces uczenia się – wszystko nie do przecenienia. Niestety ostatnie trendy w reformowaniu koncepcji nauczania zdają się podążać w przeciwnym kierunku. Wprawdzie wiele mówimy o innowacyjnych metodach nauczania, aktywizacji uczniów itd. ale koniec końców ważne są kolejne testy do zaliczenia, klucze egzaminacyjne do przewidzenia, program, na realizację którego zawsze jest za mało godzin. A wiadomo przecież, że “artystyczne” lekcje zajmują więcej czasu niż “nieartystyczne”. Wydaje się więc, że póki co sztukę w większym wymiarze wprowadzać można w ramach nauczania poza systemem oświaty. Czy da się to zmienić?

I jeszcze inna kwestia. W jak dużym stopniu nauczyciele muszą być artystami, by takie przedsięwzięcie się powiodło?