ArtescommunityART AS A VEHICLE FOR EDUCATION AND SOCIAL INCLUSION

ETRA – rehabilitering med fotografi som middel

ETRA – rehabilitering med fotografi som middel

ETRA-projektet sigter mod at bruge fotografiet som middel til at stimulere og fremme positive følelser og læreprocesser hos voksne med sociale og psykiske vanskeligheder.

E.T.R.A. project

 

De vigtigste mål for ETRA-projektet er at:

  1. Stimulere empowerment-processer, fremme interpersonelle færdigheder og tværgående kompetencer blandt mennesker med sociale udfordringer;
  2. Eksperimentere med kunstneriske værktøjer inden for den pædagogiske praksis, såsom digital fotografering;
  3. Eksperimentere med pædagogiske metoder, der bygger på principperne om ’learning by doing’ og ’cooperative learning’, med henblik på at forbedre personlige kompetencer og udveksle strategier blandt fagfolk inden for rehabilitering af socialt udsatte grupper
  4. Anvende kunstneriske discipliner, primært fotografi, som værktøj til at fremme læring, give plads til marginaliserede gruppe, fremme netværk og øge kritisk bevidsthed;
  5. Bevidstgøre samfundet, primært voksenuddannelsescentre inden for specialområdet og politiske beslutningstagere inden for den kulturelle sektor, om vigtigheden af at integrere kultur i den sociale integrations mål og strategi, på lokalt, nationalt og Europæisk plan;
  6. Etablere et tværfagligt samarbejde mellem fagfolk inden for kunstrelaterede erhverv, de sociale myndigheder, de politiske beslutningstagere i den kulturelle sektor og den akademiske verden.

Add a comment

You must be logged in to comment.