ArtescommunityART AS A VEHICLE FOR EDUCATION AND SOCIAL INCLUSION

Count Me In – undervisningsmateriale

 

COUNT ME IN

Et vidensudviklingsprojekt under EU’s Livslang Læringsprogram/Leonardo da Vinci
BAGGRUND

Projektet Count Me In var et 2-årigt projekt, der overordnet handlede om at udforske og videreudvikle innovative metoder inden for erhvervsrettede uddannelser og undervisningsforløb, som er målrettet mennesker med særlige behov – herunder mennesker med ADHD, autisme, asperger syndrom og andre former for udviklingshandicap. Målet med projektet var at tage udgangspunkt i de ressourcer, der findes inden for den kulturelle sektor, og herigennem fremme beskæftigelsesmuligheder for målgruppen.

Et af kravene i EU’s såkaldte ’Europe 2020 Strategy’ er, at medlemslandene skal have større fokus på beskæftigelse af de befolkningsgrupper, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at Livslang Læring er for alle, og at ingen fratages deres fulde ret til at deltage ligeværdigt i det det etablerede samfund. Eftersom dette stadig er et mangelfuldt indsatsområde i en del lande, efterspørger EU innovative metoder til at engagere mennesker med særlige behov på arbejdsmarkedet, at udvikle og fremme deres kompetencer og ikke mindst at opfordre samfundet til at anerkende og inkludere sociale forskelligheder.

PROJEKTET

Projektet tog udgangspunkt i ovenstående behov ved at videreudvikle en kombination af de metoder, der praktiseres på GAIA Museum Outsider Art, og metoder fra tidligere Livslang Læringsprojekter, som nu er fuldt udviklet undervisningsprogrammer. GAIA Museum er en kulturinstitution og samtidig en arbejdsplads og et uddannelsessted for mennesker med særlige behov. Museet iværksætter beskæftigelsesmuligheder og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge og voksne inden for fagområder, der knytter sig til at arbejde på en kulturinstitution. De andre projekter bygger ligeledes bro mellem uddannelse, beskæftigelse og kultur, samtidig med at de inddrager nye metoder inden for IT-baseret undervisning.

Disse metoder blev sammenkoblet og videreudviklet gennem projektets partnerskab, som bestod af organisationer fra Danmark, Sverige, England, Belgien og Spanien. Fælles for partnerne er deres fokus på social inklusion. Herudover har de forskellige faglige kompetencer, som styrkede projektets tværfaglige afsæt. Partnerne skabte tilsammen et undervisningsmateriale om ’hvordan man kan anvende den kulturelle sektor inden for erhvervsrettet uddannelse og undervisning for mennesker med særlige behov’.

UNDERVSINGSMATERIALE

  • Publikation med eksempler på gode praksisser, samt en præsentation af GAIA Museums metoder (levende, inspirerende, utraditionelt … evt. comic strips) – se en dansk version af publikationen her – CMI_Publikation_DK (2)
  • E-learning program for undervisere, brugere og andre, der har interesse for, hvad der sker inden for feltet; link til e-learning portalen – se her – http://count-me-in.eu/index.php/e-learning
  • ’Live’ undervisningskursus, som nu er udviklet til et 6-dages kursus på GAIA Museum.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.