ArtescommunityART AS A VEHICLE FOR EDUCATION AND SOCIAL INCLUSION

  1. Count Me In – undervisningsmateriale

      COUNT ME IN Et vidensudviklingsprojekt under EU’s Livslang Læringsprogram/Leonardo da Vinci BAGGRUND Projektet Count Me In var et 2-årigt projekt, der overordnet handlede om at udforske og videreudvikle innovative metoder inden for erhvervsrettede uddannelser og undervisningsforløb, som er målrettet mennesker med særlige behov – herunder mennesker med ADHD, autisme, asperger syndrom...
  2. ETRA – rehabilitering med fotografi som middel

    ETRA – rehabilitering med fotografi som middel ETRA-projektet sigter mod at bruge fotografiet som middel til at stimulere og fremme positive følelser og læreprocesser hos voksne med sociale og psykiske vanskeligheder.   De vigtigste mål for ETRA-projektet er at: Stimulere empowerment-processer, fremme interpersonelle færdigheder og tværgående kompetencer blandt mennesker med...
  3. Count Me In

    erhvervsrettet uddannelse for mennesker med særlige behov inden for kunst og kultur   Kort introduktion Det helt afgørende indenfor social inklusion er troen på at kunst og kultur er for alle. Projektet skal vise at netop denne sektor har et stort potentiale som ramme for læring og (erhvervs)uddannelse. Målet med...