ArtescommunityART AS A VEHICLE FOR EDUCATION AND SOCIAL INCLUSION

 1. Maria Helena

  Project RefugeesIN – Cinema for Refugees Social Inclusion

  by
              Adult learning opportunities for social inclusion by critical analysis of European cinema and documentary film making on inspiring refugees’ life stories  What is RefugeesIN? RefugeesIN is a European Project funded by the Erasmus+ Programme, coordinated by AidLearn, Portugal and partnered by: Hamburger Volkshochschule, Hamburg, Germany... Comment
 2. Cinzia

  Music4Rom Webinar- Free online training – Today at 17:30 CET

  by
    Music4Rom” – Live! – The event builds on the EU funded “Music4Rom” project. With great pleasure we  are inviting you as guest to the training event! This is the online  link to access the event   : https://proj.adobeconnect.com/_a789908106/music4rom/   Contact: Website – http://www.music4rom.com/ Facebook – https://www.facebook.com/Music-4-Rom-15365835832…/timeline/… Comment
 3. Maria-Schejbal

  O PRACY TEATRALNEJ Z SENIORAMI

  by
  W grudniu 2015 Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki zakończyło realizację projektu „Wędrowne ptaki – teatralne spotkania pokoleń” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wszystkich zainteresowanych metodami pracy twórczej z seniorami i w ramach... Comment
 4. Cinzia

  NEWS: Public consultation on the European Disability Strategy

  by
  The European Commission, DG Employment  has launched  today  the online public consultation on the mid-term review of the European Disability Strategy 2010-2020. This consultation will be open until Friday, 18 of March 2016.   Please find hereunder the news item on DG EMPL’s internet: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2421&furtherNews=yes   And the consultation page... Comment