ArtescommunityART AS A VEHICLE FOR EDUCATION AND SOCIAL INCLUSION

 1. Maria-Schejbal

  O PRACY TEATRALNEJ Z SENIORAMI

  by
  W grudniu 2015 Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki zakończyło realizację projektu „Wędrowne ptaki – teatralne spotkania pokoleń” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wszystkich zainteresowanych metodami pracy twórczej z seniorami i w ramach... Comment
 2. Maria-Schejbal

  Gry i zabawy integrujące grupę

  by
  Główny cel opisanych poniżej gier to integracja grupy, zbudowanie wzajemnego zaufania i atmosfery sprzyjającej pracy zespołowej. Dzięki wspólnej zabawie uczestnicy mają okazję poznać się i przygotować do podjęcia nowych edukacyjnych wyzwań. Comment
 3. admin

  Gry grupowe inspirowane psychodramą

  by
  Psychodramatyczne gry grupowe stanowią atrakcyjną propozycję pracy nad wieloma zadaniami w terapii i edukacji. Przedstawione poniżej pomysły na wspólne działanie grupy mogą być inspiracją do twórczego eksperymentowania z różnymi tematami i konwencjami. Comment
 4. admin

  Krzesła-Charaktery

  by
  Ścieżka - oprócz szczegółowego opisu działań warsztatowych - zawiera również filmową relację z przebiegu zajęć prowadzonych przez Marię Schejbal w organizacji Clarecare w Ennis (Irlandia). Zajęcia zostały zorganizowane w ramach promocji projektu „ARTES”. 2